ULUSLARARASI
MEVLANA VAKFI

Uluslararası Mevlâna Vakfı Tarihçesi

Uluslararası Mevlâna Vakfı, Celâleddin Bâkır Çelebi’nin manevi önderliğinde 14 Mart 1996 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur. Kuruluş amacı, büyük mütefekkir, bilgin ve şair Mevlâna Celâleddin-i Rûmi’nin eser ve fikirleri üzerinde araştırmalar yapmak, Mevlâna’nın fikir hazinesini gelecek nesillere aktarmak, bu konuda gerek yurtiçi, gerekse yurtdışındaki çalışmalara yardımcı olmaktır.

Uluslararası Mevlana Vakfı, Mevlana ve Mevlevilik konusunu projelendirerek Milli ve Manevi değerlerimize katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu bağlam içersinde vakfımızın Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle hazırladığı iki proje Unesco tarafından kabul edilmiştir.

Sema ve Mevlevi Müziği

UNESCOBu projelerin ilki ‘Sema ve Mevlevi Müziği’ nin korunma altına alınmasıydı. Bu işin ehli olan çok kıymetli Mevlana dostları ve değerli hocaların üstün çalışmaları ile hazırlanmıştır. Netice olarak,bu proje Unesco tarafından,‘Sema ve Mevlevi Müziği’ İnsanlığa Bırakılan Sözlü ve Manevi Baş Yapıtlar kapsamına alınmıştır.

Mevlâna Yılı

Bir başka proje ise Hz.Mevlâna’nın 800.doğum yılı dolayısı ile 2007 yılının bütün dünyada Mevlâna Celâleddin-i Rûmi yılı ilan edilmesi idi. Bu proje de UNESCO tarafından kabul edildi. 2007 yılı hem Türkiye’de hem de dünyada “Mevlâna Yılı” ilan edildi ve Mevlâna ve Mevlevilikle ilgili pek çok etkinlik düzenlendi.

Bu projelerden sonra 2009 senesinde UNESCO’ya akreditasyon için baş vuran vakfımız, UNESCO tarafından akredite olmuştur.

Mevlevi Kültürünün Anlatımı ve Sema Töreni

2010 senesinde ise Vakfımız ve T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Mevlevi Kültürünün Anlatımı ve Sema Töreni’ isimli proje İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı tarafından desteklenmesi uygun görülen projeler arasında yerini almıştır. Proje Haziran ayında başlamış 2010 senesinin sonuna kadar sürmüştür.

Deriş Patent ve Marka Acentalığı’nın Uluslararası Mevlana Vakfı adına yaptığı başvuru üzerine Mevlana başta olmak üzere; Mevlana öğretisine ait ibareler Türk Patent Enstitüsü’nce devlet tarafından koruma altına alındı!

Böylece Mevlana ve Mevlana öğretisine ait 9 ibarenin üçüncü kişiler tarafından marka olarak tescil edilmesinin önüne geçildi. 9 ibare ise şöyle: ‘Mevlevi’, ‘Mesnevihan’, ‘Şeb-iArus’, ‘Semazen’, ‘Rumi’, ‘Semahane’, ‘Şems-i Tebrizi’, ‘Mıtrıp Heyeti’, ‘Sema Ayin-i Şerifi’.

19 Temmuz 2013’te alınan karar sayesinde, ilgili ibareleri barındıran marka başvuruları Enstitü tarafından reddedilecek. Bu da kültürel mirasa zarar veren sonuçların doğmasına engel olacak.

Uluslararası Mevlana Vakfı, UNESCO Türk Milli Komisyonu XXVI. Dönem Yönetim Kuruluna seçildi.

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetmeliğinin 14. Maddesine göre toplanan XXVI. Genel Kurul, 2014-2018 yılları arasında görev yapacak XXVII. Dönem Genel Kurul üyelerinin yanı sıra, XXVI. Dönem Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerini seçmiştir. Bazı NGO‘ların da yönetim kurulunda görev almasına karar verilmiştir. Bunların arasında yer alan Uluslararası Mevlana Vakfı’nı Vakıf Yönetim Kurulu üyesi, Sayın Işın Çelebi’nin temsil etmesine karar verilmiştir.

Vakıf ile temas etmek için lütfen umv@mevlana.net adresine eposta atın.