ULUSLARARASI
MEVLANA VAKFI

Uluslararası Mevlana Vakfı sitesine hoş geldiniz

Uluslararası Mevlâna Vakfı, Celâleddin Bâkır Çelebi’nin manevi önderliğinde 14 Mart 1996 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur. Kuruluş amacı, büyük mütefekkir, bilgin ve şair Mevlâna Celâleddin-i Rûmi’nin eser ve fikirleri üzerinde araştırmalar yapmak, Mevlâna’nın fikir hazinesini gelecek nesillere aktarmak ve bu konuda gerek yurtiçi, gerekse yurtdışındaki çalışmalara yardımcı olmaktır.

Whirling Derwish

Beri gel, beri! Daha da beri!
Bu yol vuruculuk ne zamana kadar sürüp gidecek?
Mademki sen bensin, ben de senim,
nedir bu senlik ve benlik?
Biz Hakkın nuruyuz, Hakkın aynasıyız.
Şu halde kendi kendimizle, birbirimizle
ne diye çekişip duruyoruz?
Bir aydınlık, bir aydınlıktan neden böyle kaçıyor?
Haydi, şu benlikten kurtul, herkesle anlaş,
herkesle hoş geçin.
Sen kendinde kaldıkça, bir tanesin, bir zerresin,
fakat herkesle birleştin, kaynaştın mı,
bir ummansın, bir madensin!
Dünyada çeşitli diller var ama hepsinin de anlamı bir.
Çeşitli kaplara konan sular, kaplar kırılınca birleşirler,
bir su halinde akarlar.

Hz. Mevlana Celalettin Rumi

Hazreti Mevlâna’nın öğretilerini ve düşüncelerini bütün dünyaya anlatabilmek amacıyla kurulan Vakıf, dünyada Hz.Mevlâna için yapılmak istenen programlarda danışmanlık hizmetleri de vermektedir. Vakıf Başkanlığını Faruk Hemdem Çelebi, Başkan Vekilliğini de Esin Çelebi Bayru yürütmektedir.

Mevlana Moseleum