ULUSLARARASI MEVLANA VAKFI

Seminerler

2019-2020 DÖNEMİNDE Uluslararası Mevlana Vakfı olarak İstanbul merkezimizde SEMİNER PROGRAMLARI'na başlayacağız.
İstanbul merkezimizde gerçekleştirilecek programımız 3 dönemden oluşacak ve her dönem sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecektir.
Değerli hocalarımız tarafından özel hazırlanmış seminer programımıza katılım ve kayıt için umv@mevlana.net adresinden bize ulaşabilirsiniz.

DÖNEM 1   2 Kasım - 21 Aralık  
SEMİNER EĞİTMEN GÜN SAAT
Osmanlıca'ya Giriş Prof. Cihan Okuyucu Cumartesi 10:30 - 12:30
Osmanlı Türkçesi veya Osmanlıca ile yazılmış sayısız eser ve arşiv malzemesi bizim bugün en büyük kültürel zenginliğimizdir. Alfabesi bir kaç haftalık bir çalışma ile öğrenilebilecek olan Osmanlıcanın asıl zorluğu fonetik olmaması ve zaman içinde gerçekleşen dil farklılaşmasıdır. İçerdiği Arapça ve Farsça kelimelerin çokluğu sebebiyle bu iki dilin bazı temel kurallarını da bilmek gerekmektedir. Yine de günümüzün teknik imkânlarından da faydalanarak yapılacak iyi bir programla bir sene içinde orta seviyedeki Osmanlıca metinleri okumak ve anlamak mümkündür.
Türk Tasavvuf Edebiyatı Prof. Cihan Okuyucu Cumartesi 13:30 - 15:30
Türk-İslam medeniyetinin bütün kültür verimlerinde ve bilhassa edebiyatta tasavvufun baskın bir rolü vardır. 11yy.’da Ahmet Yesevî ile başlayan Türk tasavvuf cereyanının hemen hemen tüm müntesipleri aynı zamanda şairdirler. Seminerimizde önce tasavvufun menşei, ayırt edici özellikleri ve belli başlı tasavvuf ekolleri ve edebiyatımızda tasavvufî türler üzerinde duracak, daha sonra kronolojik mutasavvıf şairlerimizi ele alacağız. Her yüzyılın önemli simâları üzerinde kısaca bilgi verdikten sonra, o dönemi temsil eden seçilmiş şahsiyetler hakkında daha ayrıntılı olarak duracak ve seçme metinler üzerinden metin şerhleri yapmaya çalışacağız.
DÖNEM 2   4 Ocak - 22 Şubat  
SEMİNER EĞİTMEN GÜN SAAT
Osmanlıca'ya Giriş Prof. Cihan Okuyucu Cumartesi 10:30 - 12:30
Birinci dönem de başlayan çalışmalarımız ikinci dönem devam edecek.
Türk Tasavvuf Edebiyatı - 2.seviye Prof. Cihan Okuyucu Cumartesi 12:30 - 14:30
Birinci dönem de başlayan çalışmalarımız ikinci dönem devam edecek.
Temel İslam İnançları Prof. Mim Kemal Öke Cumartesi 15:30 - 17:30
Temel İslam İnançları hakkında temel bilgilerin verileceği seminer programımız bu dönem için şu konuları kapsayacaktır. İslam Dini İnancın Temel Kavramları ve Tarihsel Bakış Açısı, Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Nedir?, Tefsir, Hadis, Kelâm, İslam Hukuku, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvufa Giriş
DÖNEM 3   7 Mart - 25 Nisan  
SEMİNER EĞİTMEN GÜN SAAT
Osmanlıca'ya Giriş Prof. Cihan Okuyucu Cumartesi 10:30 - 12:30
Birinci dönem de başlayan çalışmalarımız üçüncü dönem de devam edecek.
Türk Tasavvuf Edebiyatı - 3.seviye Prof. Cihan Okuyucu Cumartesi 12:30 - 14:30
Birinci dönem de başlayan çalışmalarımız üçüncü dönem de devam edecek.
Genel Hatları ile Tasavvuf Prof. Mim Kemal Öke Cumartesi 15:30 - 17:30
Tasavvufa giriş mahiyetinde olan bu programımızda işleyeceğimiz konu başlıklarımız şu şekildedir. Tasavvufi Kaynaklar ve Metodoloji, Tasavvufun İslami Bilimlerle İlişkisi, Tasavvuf Tarihi, Sufi Portreleri ve Menkıbeler, Tasavvufi Kavramlar, Tasavvufi Kurumlar - Tarikatlar, Tasavvufi Meseleler, Günümüzde Tasavvufi Hayat


Seminer programlarımıza katılım sınırlı sayıda olup, istenen çoğunluk elde edilmediği takdirde program açılmayacaktır.

Seminer programlarımıza devam zorunluluğu vardır.

Seminer progamı detaylarına facebook sayfamızın etkinlik bölümünden ulaşabilirsiniz

Adres: Ihlamur Yolu caddesi. Işık Han. No 13 Kat 2 Teşvikiye - İstanbul

Facebook | Instagram